Doelstelling


Stichting Sticky is een organisatie die zich bezig houdt met het organiseren van activiteiten ten behoeve van de te Utrecht gevestigde vereniging Studievereniging Sticky.

Bestuur


Thomas Hes, voorzitter

Jos Bouwhuis, secretaris

Lisa Pruijn, penningmeester

Rob de Wit, algemeen bestuurder

Contact


Stichting Sticky
Princetonplein 5
3584 CC Utrecht

bestuur@stichtingsticky.nl

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 61972525
BTW-nummer: NL854573665B01


Bekijk de statuten hier.